Раздел §46. НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. СПОРТ. 1960-1980-е гг